پروپزال حسابداری

پروپزال حسابداری
پروپزال حسابداری

پروپزال-حسابداریاین پروپزال با عنوان ' بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکتهای درمانده مالی و غیر درمانده ی مالی فعال در بورس ' است. درقالب ورد و قابل تغییره. مخصوص درس روش تحقیق و پروپزالو پایان نامه .

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل